خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

گواهینامه های حرفه ای

نوشته شده توسط Super User. Posted in بازار سرمایه

اداره امور گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار، هفت آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه برگزار می کند. این گواهینامه ها عبارتند از:

اصول بازارسرمايه، کارشناسي عرضه وپذيرش، مديريت نهادهاي بازارسرمايه، تحلیل گری بازار سرمایه، مديريت سبداوراق بهادار، ارزشیابی اوراق بهادار و معامله گري بازارسرمايه.

دارندگان این گواهینامه ها می توانند در بخش های مختلف بازار سرمایه از جمله کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه و ... مشغول به فعالیت شوند.

برای اطلاع بیشتر به سایت اداره امور گواهینامه های حرفه ای مراجعه فرمایید.