خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

اوراق بهادار اسلامی

نوشته شده توسط Super User. Posted in بازار سرمایه

اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، به ابزارهاي مالی اسلامی گفته می‌شود که مبتنی بر یک دارایی فیزیکی یا غیرفیزیکی منتشر می‌شوند بنابراین دارندگان اوراق، در حقیقت مالکان دارایی محسوب می‌شوند. تاکنون در ایران اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه منتشر شده است.

برای اطلاعات بیشتر می توان به بولتن های فارسی و انگلیسی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کرد.