خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

نهادهای مالی

نوشته شده توسط Super User. Posted in بازار سرمایه

نهادهای مالی بازار سرمایه ایران عبارتند از شرکت های کارگزاری، صندوق سرمایه گذاری مشترک، صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، شرکت سرمایه گذاری، شرکت مادر (هلدینگ)، مشاور سرمایه گذاری، شرکت سبدگردان، شرکت پردازش اطلاعات مالی، شرکت تامین سرمایه، کانون های فعال در بازار، مشاور پذیرش، مشاور عرضه اوراق بهادار و بازارگردان .
به مرور برای هر یک تعریفی در سایت قرار خواهد گرفت.