خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

اصول مهندسی مالی

نوشته شده توسط Super User. Posted in دروس

1- هدف
آشنایی با مهندسی مالی و کاربردهای آن.
2- سرفصل درس
تعریف مهندسی مالی، قرارداد آتی، قرارداد فوروارد، قرارداد اختیار معامله و قرارداد تاخت (سواپ)
3- برنامه آموزش
 ارائه مطالب توسط استاد
 بحث روی مطالب ارائه شده در هر جلسه
 پرسش از مطالب ارائه شدۀ جلسات قبل

 منابع اصلی این درس عبارتند از

—مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، جان هال، ترجمه: سیاح و صالح آبادی.
—مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، راعی و سعیدی
—اختیار معامله (مفاهیم و کاربردها)، دعائی
—
—Fundamental of futures and options market, John Hull.
—Modern financial management, Ross et al.
—

فایل برنامه آموزشی از اینجا قابل دریافت است.