خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

مدیریت مالی پیشرفته

نوشته شده توسط Super User. Posted in دروس

سرفصل مصوب وزارت علوم برای درس مدیریت مالی پیشرفته دوره کارشناسی ارشد از اینجا قابل دانلود می باشد.

مطالب ارائه شده در این درس عبارتند از:

1-  مروری بر موارد منتخب مالی

2- مروری بر صورتهای مالی اساسی

3- ارزش‌گذاری

4- بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شرایط مطمئن و عدم اطمینان

5- ریسک سیستمی

6- سیاست تقسیم سود

 

بهترین منابع برای این درس عبارتند از:

الف- فارسی

1- مدیریت مالی پیشرفته، بری لی و همکاران، ترجمه پارسائیان.

2- مدیریت مالی پیشرفته، قالیباف.

3- اصول بودجه بندی سرمایه ای، محمد اسماعیل فدایی نژاد.

4- مدیریت مالی نوین، راس و همکاران، ترجمه جهانخانی و شوری.

5- تئوری های مالی (مدیریت مالی پیشرفته)، ترجمه تهرانی.

 

ب- لاتین

1- Corporate Finance, Ross−Westerfield−Jaffe.