خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

نهادهای پولی و مالی

نوشته شده توسط Super User. Posted in دروس

1-  هدف 

آشنایی با انواع نهادهای پولی و مالی و نقش این نهادها در بازارهای مالی و اقتصاد کلان.

2-  سرفصل درس

نگاه اجمالی به اقتصاد، معرفی بازار پول و سرمایه، شرکت­های سرمایه­گذاری، صندوق­های سرمایه­گذاری، شرکت­های تامین ­سرمایه، شرکت­های کارگزاری، مشاوران سرمایه­گذاری، بازارگردانان، موسسات رتبه­بندی، شرکت­های پردازش اطلاعات مالی

3-  برنامه آموزش

      ارائه مطالب توسط استاد

      بحث روی مطالب ارائه شده در هر جلسه

      پرسش از مطالب ارائه شدۀ جلسات قبل