خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

متون تخصصی

نوشته شده توسط Super User. Posted in دروس

این درس با هدف آشنایی دانشجو با لغات تخصصی مالی در جهت فهم متون تخصصی مالی به زبان انگلیسی تدوین شده است.

بخش اول و دوم جزوه متون تخصصی از اینجا قابل دانلود است.