خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

مبانی مهندسی مالی

نوشته شده توسط Super User. Posted in دروس

هدف اصلی درس مبانی مهندسی مالی آشنایی با مفاهیم مهندسی مالی و ابزارهای مشتقه (اختیار معامله، آتی ­ها، فوروارد و تاخت) می باشد.

منابع اصلی این درس عبارتند از

—مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، جان هال، ترجمه: سیاح و صالح آبادی.
—مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، راعی و سعیدی
—اختیار معامله (مفاهیم و کاربردها)، دعائی
 
—