خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

بازار پول و سرمایه

نوشته شده توسط Super User. Posted in دروس

 درس بازار پول و سرمایه

ارزش 3 واحد

1- هدف درس

آشنایی با بازارهای پول و سرمایه و تبیین نقش آن در اقتصاد کلان.

2- سرفص درس

بخش اول:

انواع دارایی

بخش مالی و واقعی اقتصاد

بخش های مختلف مالی شامل: ابزار مالی، نهاد مالی، قوانین و مقررات مالی و نهادهای نظارتی مالی

کارکردهای بازار مالی

انواع تقسیم بندی بازارهای مالی از لحاظ حقوقی، سررسید، نحوه انتشار و ساختار سازمانی

معرفی بازار پول

ابزارهای بازار پول بین الملل شامل: اسناد خزانه، پذیرش بانکی، اوراق تجاری، گواهی سپرده

نظام بانکداری اسلامی

ابزارهای بازار پول ایرانی شامل: چک، سفته، برات و ضمانت نامه مالی

انواع بانک ها

نهاد نظارت بازار پول

سیاست های پولی توسط ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم

بخش دوم:

معرفی بازار سرمایه

ساختار قدیم و جدید بازار سرمایه

معرفی بورس اوراق بهادار تهران

معرفی بورس کالای ایران

معرفی فرابورس ایران

معرفی بورس انرژی 

شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه

معرفی انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران

معرفی خرید اعتباری سهام

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سرفصل مصوب وزارت علوم برای درس بازار پول و سرمایه، دوره کارشناسی از اینجا قابل دانلود می باشد.