خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

مبانی ریسک و مدیریت بیمه

نوشته شده توسط Super User. Posted in دروس

سرفصل مصوب وزارت علوم برای درس مبانی ریسک و مدیریت بیمه، دوره کارشناسی از اینجا قابل دانلود می باشد.

در این درس دانشجو با مفاهیم زیر آشنا خواهد شد:

1-  ریسک و نااطمینانی

2- انواع ریسک

3- ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

4- ریسک سیستمی

5- ارزیابی ریسک

6- آشنایی با صنعت بیمه