خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

مدیریت مالی در ایران

نوشته شده توسط Super User. Posted in دروس

1- هدف

آشنایی با تاریخچه و مفاهیم بازار سرمایه در ایران.

2- سرفصل درس

بازار سرمایه ایران از ابتدا تاکنون، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، بورس های چهارگانه، اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

سرفصل مصوب وزارت علوم برای درس مدیریت مالی در ایران، دوره کارشناسی از اینجا قابل دانلود می باشد.